poród

Okołoporodowa opieka paliatywna

Niekiedy zdarza się, że rodzi się śmiertelnie chore dziecko. Ma ono prawo do szczególnej opieki

Jeśli dziecko jest letalnie, czyli śmiertelnie, chore i narodziny wiążą się z jego nieuchronnym pożegnaniem, możecie skorzystać z pomocy w 18 ośrodkach w Polsce. Pomagają one  rodzinom przejść ten trudny okres. Obejmują dziecko perinatalną opieką paliatywną.

Nazwa tego rodzaju opieki wiąże się z trzema pojęciami, które znaczą:

 • perinatalny – okołoporodowy, dotyczący okresu okołoporodowego

 • paliatywny – w kontekście medycznym: łagodzący objawy choroby

 • letalny – śmiertelny.

Jak otrzymać opiekę

Perinatalna opieka paliatywna przysługuje do 28 dnia po porodzie i jest finansowana przez NFZ. Jeśli potrzebujecie dłuższej opieki, możecie skorzystać z pomocy hospicjum domowego dla dzieci lub hospicjum stacjonarnego.

Do wszystkich tych ośrodków potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz przeprowadzi z Wami rozmowę kwalifikującą dziecko do ośrodka.

Dowiedz się więcej o warunkach przyjęcia do ośrodka perinatalnej opieki paliatywnej w zakładce „System zdrowia”.

Możecie liczyć na:

 • zapewnienie opieki i wsparcia przez lekarza i psychologa

 • komfort swój i dziecka oraz ochronę przed uporczywą terapią

 • leczenie objawów u dziecka

 • opiekę psychologiczną i wsparcie w żałobie dla rodziców

 • opiekę w domu, jeśli dziecko zostanie wypisane ze szpitala.

Macie wybór, w zależności od stanu dziecka, do jego opieki do samego końca:

 • w domu

 • na oddziale szpitalnym

 • w hospicjum.

Dowiedz się, gdzie znajdują się ośrodki perinatalnej opieki paliatywnej