Dwie kobiety, starsza leży w łóżku

Pomoc społeczna dla osób długotrwale lub ciężko chorych

W sytuacji długotrwałej lub ciężkiej choroby możesz dostać wsparcie ze strony instytucji samorządowych, po spełnieniu określonych warunków

Nie zawsze ze wszystkim możesz i musisz radzić sobie sam. Sprawdź, na jakie wsparcie możesz liczyć.

Dowiedz się więcej z broszury:

„Formy pomocy dla osób długotrwale lub ciężko chorych”

Jakie są rodzaje świadczeń

Poznaj rodzaje świadczeń:

usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, obejmują:

 • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (np. drobne zakupy, gotowanie, porządki w domu),

 • opiekę higieniczną (np. mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej),

 • zaleconą przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, w zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich, obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych

 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjna

 • w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, takie jak:

 • usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności - wymagane jest specjalistyczne przygotowanie zawodowe.  

usługi  świadczone w ośrodkach wsparcia, takie jak:

 • usługi opiekuńcze

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • posiłek

usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w domach pomocy społecznej

poradnictwo specjalistyczne

Możesz skorzystać z:

 • porad prawnych, psychologicznych i rodzinnych

 • poradnictwa prawnego  

 • poradnictwa psychologicznego

 • poradnictwa rodzinnego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzi wojewoda.

świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

W trakcie lub po przebytej chorobie nowotworowej możesz dostać świadczenia pieniężne, takie jak:

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek stały

 • zasiłek celowy

Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski o wsparcie ?

Aby uzyskać pomoc społeczną, zgłoś się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Usług Społecznych.