Leczenie ambulatoryjne dorosłych

Ty lub bliska Ci osoba wymagacie leczenia psychiatrycznego, ale nie potrzebujecie szpitala? Omawiamy, gdzie uzyskasz taką pomoc

Ze świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień możesz skorzystać m.in. w trybie ambulatoryjnym (wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa). Obejmuje to także leczenie środowiskowe (wizyty domowe lekarza psychiatry lub psychologa). Wszystko zależy od potrzeb i stanu zdrowia.

Przeczytaj, jakie są rodzaje leczenia psychiatrycznego i czy potrzebujesz na nie skierowania.

Centra zdrowia psychicznego

Osoba dorosła, która ukończyła 18 lat, może skorzystać ze świadczeń w centrum zdrowia psychicznego (CZP), jeśli takie istnieje na obszarze jej zamieszkania. Aby to zrobić, zgłoś się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego (PZK) funkcjonującego w ramach centrum. Czekają tam na Ciebie specjaliści – pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra. Nie potrzebujesz skierowania. Nie musisz się zapisywać, zapowiadać swojego przyjścia ani wcześniej się rejestrować.

Do zadań punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego należy:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
 • wstępna ocena potrzeb zdrowotnych, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
 • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z pomocy społecznej – jeśli jest potrzebne
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjentowi w centrum udzielane są świadczenia w trybie:

 • ambulatoryjnym, w tym leczenia środowiskowego
 • dziennym
 • stacjonarnym
 • w miejscu udzielania pomocy doraźnej.

Mapa centrów zdrowia psychicznego

Świadczenia ambulatoryjne i leczenie środowiskowe w poradni i w środowisku

W poradni zdrowia psychicznego możesz skorzystać z:

 • porady i diagnozy lekarza psychiatry
 • porady i diagnozy psychologicznej
 • sesji psychoterapeutycznych indywidualnych, grupowych, rodzinnych oraz wsparcia psychospołecznego – przeprowadzanych przez psychoterapeutę.

Podobne świadczenia realizowane są w poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia, dla osób z autyzmem dziecięcym. Oferuje je też leczenie środowiskowe (domowe) – wówczas udzielane są pacjentowi w jego środowisku zamieszkania.

Jako pacjent poradni masz prawo poprosić o bezpłatną wizytę domową lekarza psychiatry lub psychologa. Możesz też skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego.

Leczenie w poradni uzależnień

W poradni leczenia uzależnień leczone są osoby uzależnione np. od alkoholu, narkotyków, hazardu, mediów cyfrowych i innych uzależnień behawioralnych oraz współuzależnieni. Są to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, które wspólnie z nią mieszkają i gospodarują. Są to też osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną. Do poradni leczenia uzależnień nie musisz mieć skierowania.

Podczas leczenia masz prawo do:

 • bezpłatnych porad lekarskich
 • terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień.

Znajdź odpowiednią przychodnię blisko swojego domu.