Leczenie szpitalne

Leczenie psychiatryczne i uzależnień w szpitalu – gdzie uzyskać taką pomoc? Czy zawsze musisz zostać na noc?

Jakie są rodzaje leczenia szpitalnego

Szpitalne leczenie psychiatryczne i uzależnień może być udzielone w trybie:

 • dziennym psychiatrycznym (świadczenia i programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki oraz wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin zorganizowane w ramach leczenia, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, przez określony czas)
 • stacjonarnym (pobyt w szpitalu psychiatrycznym)
 • izbie przyjęć.

Przeczytaj, jakie są rodzaje leczenia psychiatrycznego i czy potrzebujesz na nie skierowania.

W nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
•    dzwoń na numer alarmowy 112
•    dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
•    udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny
•    udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny.

Świadczenia na oddziale dziennym

W trybie dziennym leczeni są pacjenci, którzy potrzebują intensywnych działań terapeutycznych, ale nie muszą być hospitalizowani. Pobyt dzienny na oddziale trwa 5 godzin przez 5 dni w tygodniu.

Podczas leczenia masz zapewnione:

 • niezbędne badania diagnostyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne leki oraz wyżywienie
 • świadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapię)
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla Ciebie i Twojej rodziny.

Świadczenia szpitalne i inne w trybie stacjonarnym na oddziale

W szpitalu psychiatrycznym leczeni są pacjenci wymagający stałej obserwacji i opieki. Potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego albo postanowienie sądu. Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego ma określony wzór i wydawane jest w dniu badania. Jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Okres ważności ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego. Warunkiem jest wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Przed wystawieniem skierowania lekarz ma obowiązek osobiście zbadać pacjenta, w tym samym dniu.

W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi lub uzależniona może zgłosić się do szpitala psychiatrycznego bez skierowania. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz izby przyjęć po zbadaniu pacjenta.

Podczas leczenia masz zapewnione bezpłatnie:

 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
 • niezbędne leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze
 • wyżywienie
 • świadczenia i programy terapeutyczne (w tym psychoterapię).

Twoja rodzina może korzystać z działań edukacyjno-konsultacyjnych.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga pisemnej zgody pacjenta.

Świadczenia na izbie przyjęć

W izbie przyjęć (jest w każdym szpitalu z oddziałem psychiatrycznym) przez całą dobę możesz skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych). Jeśli zaistnieje konieczność kontynuowania leczenia specjalistycznego, będziesz je mieć zapewnione wraz z transportem do miejsca leczenia.

Znajdź szpital blisko swojego domu.

Centra zdrowia psychicznego

Osoba dorosła, która ukończyła 18 lat, może skorzystać ze świadczeń w centrum zdrowia psychicznego (CZP), jeśli takie istnieje na obszarze jej zamieszkania. Czekają tam specjaliści – pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra. Nie potrzebujesz skierowania. Nie musisz się zapisywać, zapowiadać swojego przyjścia ani wcześniej się rejestrować. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjentowi w centrum udzielane są świadczenia w trybie stacjonarnym. Dowiedz się więcej w tym artykule Leczenie ambulatoryjne dorosłych.