" "

Jeśli źle się poczujesz

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych

Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych.

Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj z transportu zbiorowego. Jeśli nie posiadasz własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania po Ciebie karetki.

Zawsze bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny, a podczas kichania i kaszlu zasłaniaj usta zgiętym łokciem.

Aplikacje, które mogą Ci pomóc:

Co robić, kiedy…